Tillgänglighet på guldkantsfabriken.se

Guldkansfabriken är en plattform som vill bidra till att skapa möjligheter till fler guldkanter i tillvaron. Vi tror att alla människor kan skapa sig fler guldkanter oavsett förutsättningar. Samtidigt så indikerar denna filosofi en hög ambitionsnivå och det är mot den bakgrunden vi också har lagt vikt vid att försöka göra denna hemsida så tillgänglig och användarvänlig som möjligt.


I denna process har vi dock kunnat konstatera att det kan finnas brister i tillgängligheten på denna sida och vi vill därför här redovisa de tillkortakommanden som vi noterat samt ge information om hur du som användare av sidan kan hjälpa oss att stärka tillgängligheten och på så sätt göra den mer användarvänlig för fler. Till skillnad från exempelvis kommuners, regioners eller myndigheters lagstiftade skyldighet att erbjuda tillgängliga hemsidor så bygger vår ambition inte på någon lagstadgad skyldighet utan enbart på en stark önskan till likvärdiga förutsättningar för delaktighet, information och livsmöjligheter. Vi ber er dock om förståelse för att vi inte lyckats fullt ut.


Bidra med att rapportera tillgänglighetsproblem

Du kan hjälpa oss att bli mer medvetna om de eventuella tillgänglighetsutmaningar du möter på vår hemsida. Ibland kan vi inte lösa dem, men ibland kanske vi klarar det och har bara inte blivit medvetna om problemet hitintills. Hittar du problem som du upplever att vi skulle kunna lösa, vänligen skriv till oss på adressen support@guldkantsfabriken.se och ange i ämnesraden ”Tillgänglighetsproblem”. Tack för din medverkan!


Kända brister i tillgängligheten:


Podden – ljud
Vi är medvetna om att alla inte kan använda sig av ljud och den ideala lösningen här vore att alla poddavsnitt samtidigt transkriberades. Tyvärr har vi ingen möjlighet att göra det i dagsläget men vi hoppas kunna erbjuda det i framtiden.


Navigering med skärmläsare – kända utmaningar
Användare av hemsidan som navigerar och läser med hjälp av skärmläsare kan stöta på utmaningar även om vi ansträngt oss för att lösa problemen. Här försöker vi lista kända utmaningar och återkopplingar vi fått samt förslag på lösningar.

-Den poddspelare som är integrerad med Libsyn under sidan Podden. Återkoppling vi fått säger att det går att starta om man klickar på play och rewind i JAWS. Annars finns podden där du lyssnar på andra poddar på din enhet så lättast är att prenumerera där direkt.


Har du några frågor eller funderingar kring vår hemsida så är du alltid välkommen att kontakta oss via vår kontaktsida.

Rulla till toppen