Allmänna villkor

Dessa villkor gäller för alla delar av webbplatsen guldkantsfabriken.se, såsom exempelvis bloggen och podden samt eventuella kommentarer till dessa. Villkoren gäller även på den medlemsplattform som finns under samlingsnamnet Guldkantsklubben.


1. Tillämpning och definitioner

Dessa villkor anger de allmänna villkor som gäller mellan den som är användare/besökare eller medlem i Guldkantsklubben (hädanefter benämnd som ”användare”) av webbplatsen guldkantsfabriken.se och Guldkantsfabriken (hädanefter benämnd som ”Guldkantsfabriken”) som är ägare av webbplatsen guldkantsfabriken.se. För mer information om medlemskap i Guldkantsklubben, se Medlemsvillkor för Guldkantsklubben.


Guldkantsfabriken är ett hos Bolagsverket registrerat särskilt företagsnamn och en del av Neven Management, med organisationsnummer 701219-4176, i detta sammanhang leverantör av tjänster och information på nämnda webbplats. Utöver vad som kan gälla enligt tvingande lagstiftning ska dessa villkor (hädanefter benämnda som ”villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller för användning av webbplatsen guldkantsfabriken.se. Genom att använda webbplatsen godkänner användaren dessa allmänna villkor.


2. Om guldkantsfabriken.se

Syftet med webbplatsen guldkantsfabriken.se är att inspirera till fler möjliga guldkanter i tillvaron. Detta görs dels genom en blogg, en podd, en medlemsplattform, ett nyhetsbrev och genom erbjudande av olika tjänster inom resande och upplevelse samt inom kunskap och utveckling.


Dessa villkor gäller för allt innehåll på webbplatsen guldkantsfabriken.se samt relaterade tjänster och produkter som tillhandahålls av Guldkantsfabriken. Alla personuppgifter som samlats in på webbplatsen ansvarar Guldkantsfabriken för, likaså för behandlingen av personuppgifter som samlats in via avtal relaterade till tjänster och produkter erbjudna på webbplatsen.


3. Otillåten användning

Innehåll och tjänster på guldkantsfabriken.se får endast användas för privat bruk och på ett sådant sätt att Guldkantsfabriken eller annan inte drabbas av olägenhet eller skada.


Innehållet på webbplatsen får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt särskilda anvisningar som Guldkantsfabriken offentliggör. Innehåll får inte heller användas till spam, tävlingar, direktreklam eller liknande. Vidare får innehåll och inlägg inte användas till:


– att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter
– att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig
– att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom

– att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.


4. Immateriella rättigheter

Du har inte rätt, utan inhämtat skriftligt samtycke, att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera innehåll som kan härledas från eller utgör en del av guldkantsfabriken.se.


5. Ansvarsbegränsning

Allt innehåll som finns på guldkantsfabriken.se lämnas med syfte att informera och inspirera och ska inte ses som garantier för enskilda framgångsfaktorer, kvalitetsindikatorer, tjänster eller produkter. Allmän information på webbplatsen är baserad på egna upplevelser, källor eller uppgifter som Guldkantsfabriken bedömer som tillförlitliga. Guldkantsfabriken kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Guldkantsfabriken lämnar heller inga garantier avseende innehåll eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet. Guldkantsfabriken frånsäger sig ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av information som härrör från guldkantsfabriken.se. Guldkantsfabriken ansvarar inte för obehörig åtkomst eller obehörig ändring av material som publicerats på webbplatsen.


6. Personuppgifter

Guldkantsfabriken är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från användaren på guldkantsfabriken.se. Genom att använda webbplatsen eller bli medlem i Guldkantsklubben lämnar användaren/medlemmen ett samtycke till att Guldkantsfabriken får användar-/personuppgifter samt övrig information som användaren tillhandahåller Guldkantsklubben (t.ex. namn, e-post, användarnamn, uppgifter om kontot, information och statistik avseende användarens prenumerationer etc.), för att fullgöra Guldkantsfabrikens åtaganden gentemot användaren och administrera parternas avtalsförhållande. Uppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden och nyhetsbrev m.m. Dessutom kan användarens, och här avses särskilt medlem i Guldkantsklubben, personuppgifter användas för att skicka viktig information till användaren/medlemmen och för att ta kontakt och lämna information till medlemmen som är särskilt anpassad för dennes intressen.


Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av användaren genom skriftligt meddelande till Guldkantsfabriken. En användare som (i) inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller (ii) önskar få information om eller begära rättelse av eller radering av sina personuppgifter som behandlas av Guldkantsfabriken; ska skicka in en skriftlig begäran om detta till Guldkantsfabriken på e-postadress: klubb@guldkantsfabriken.se. Guldkantsfabriken utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.


Om du tycker att Guldkantsfabriken inte har uppfyllt dina rättigheter, trots skriftligt påpekande till Guldkantsfabriken, enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se


Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på guldkantsfabriken.se överförs inte till tredje part. Däremot kan Guldkantsfabriken använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade innehåll och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Guldkantsfabrikens vägnar.


7. Cookies

På guldkantsfabriken.se används cookies för att förbättra besökarnas upplevelse, för att kunna utveckla webbplatsen och för att vid behov samla in information för vår marknadsföring. Cookies, eller kakor, är textfiler som lagras på användarens dator eller mobila enhet när han/hon besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg användarens val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera användarens beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies. Guldkantsfabriken kan komma att använda olika taggar såsom olika elektroniska bilder och script som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan.


8. Publicering av kommentarer på guldkantsfabriken.se

Som användare av guldkantsfabriken.se kan du ibland kommentera olika inlägg, exempelvis blogginlägg. Kommentarerna granskas inte alltid av Guldkantsfabriken och du ansvarar därför själv för vad du skriver i kommentarerna och kan hållas ansvarig för det du skriver. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.


Guldkantsfabrikens webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om Guldkantsfabriken uppmärksammar något som strider mot dessa allmänna villkor eller i övrigt emot lag är Guldkantsfabriken berättigad till att omedelbart ta bort inlägget från webbplatsen.


Genom att publicera kommentarer och innehåll på guldkantsfabriken.se garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätten till Guldkantsfabriken enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.


Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att Guldkantsfabriken utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.


9. Redovisning av samarbeten och annonslänkar

I de fall Guldkantsfabriken har ett samarbete med andra företag vars tjänster och produkter bedöms som relevanta för guldkantsfabriken.se, kommer detta tydligt att redovisas. I de fall att Guldkantsfabriken har fått ersättning för något innehåll på webbplatsen så kommer detta tydligt att märkas upp och anges som ”I samarbete med [företagsnamnet]”. I de fall att Guldkantsfabriken får ersättning då du klickar på en länk, så kallade annons- eller affiliatelänkar, kommer även dessa att tydligt märkas upp med ”(annonslänk)”. Du kan läsa mer i Guldkantsfabrikens Annons- och transparenspolicy.


Guldkantsfabriken är aldrig part i en transaktion med dig som användare av guldkantsfabriken.se, åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen eller med en eventuell partner.


10. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av guldkantsfabriken.se ska alltid försöka lösas genom dialog mellan parterna men om så inte sker framgångsrikt ska tvisten avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler.


11. Kontakt

Ifall du har några funderingar med anledning av dessa villkor är du välkommen att höra av dig till:


Guldkantsfabriken
Adress: c/o Neven Milivojevic, Bygatan 19, 171 49 Solna
E-postadress: info@guldkantsfabriken.se


Ett särskilt tack till RikaTillsammans, som givit skriftligt erforderligt tillstånd till att använda deras allmänna villkor som förlaga under framtagandet av dessa allmänna villkor.


Rulla till toppen